huurwoningen

Huurinformatie

Locatie huurwoningen

Kavels 1 tot en met 11 zijn Stadswoningen. Type C

Kavels 12 tot en met 17 zijn Schakelwoningen. Type A1

Kavels 18 tot en met 23 zijn Schakelwoningen. Type A1

Kavels 139 is 146 zijn Hofwoningen. Type A2

Kavels 140 tot en met 145 zijn Schakelwoningen. Type A1

Bekijk de woningen op de interactieve pagina.

 

Prijzen

De huurprijzen zijn hier te bekijken

 

Verplichte stukken

• Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs);
• Uw Burger Service Nummer(s);
• Uittreksel bevolkingsregister;
• Actuele werkgeversverklaring;
• 3 recente loonstroken en bankafschrift met storting loon erop;
• Hypotheek - / verhuurdersverklaring.

 

Indien u zelfstandig ondernemer bent zijn de volgende aanvullende documenten nodig:
• Bankafschrift met de drie meest recente salarisbetalingen;
• Balans-, winst- en verliesrekening over het meest recente boekjaar;
• Accountantsverklaring (gewaarmerkt);
• Uittreksel Kamer van Koophandel.

 

Inschrijven

 

Benodigde documenten huur

Inkomenseisen

Inkomen
Onder inkomen wordt verstaan wat er bruto per maand aan inkomsten ontvangen wordt. De inkomsten worden berekend door het bruto maandsalaris keer 12 plus eventuele vaste inkomensbestanddelen (vakantiegeld, 13e maand, vaste winstuitkering of eindejaarsbonus) bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door 12. Het inkomen van de partner wordt op dezelfde wijze berekend en telt voor 90% mee bij het inkomen.

 

• Bij kale huur van € 1.350,00 tot € 1.500,00 is de norm 3,75
• Bij kale huur van € 1.500,00 tot € 2.000,00 is de norm 3,50

 

- Kandidaten die samen een woning willen huren, maar niet samen een huishouding vormen, dienen samen minimaal 100% van het norminkomen te verdienen. De huurders mogen niet individueel de huur opzeggen maar kunnen bij vertrek van één van beide wel zorgen voor een nieuwe medehuurder, waarbij wederom de eis van minimaal 100% norminkomen geldt voor het gezamenlijk inkomen. Een bankgarantie of waarborgsom van tenminste één maand verplicht is.

 

- De zelfstandig ondernemer zal via een accountantsverklaring moeten kunnen aantonen dat het inkomen de afgelopen 3 jaar gemiddeld voldeed aan de inkomenseis, waarbij tenminste in het laatste jaar het inkomen aan de norm zal hebben moeten voldoen. Een bankgarantie of waarborgsom is een standaard verplichting.

 

- Gepensioneerde kandidaten met een laag inkomen maar met een aantoonbaar vermogen kunnen in aanmerking komen mits een bankgarantie of waarborgsom wordt afgegeven van een nader te bepalen aantal maanden.

Menu

Zoek